EMCG, spol. s r.o.

Rating a informácie o EMCG, spol. s r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre EMCG, spol. s r.o. 34807 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 17665. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 97.9622% spoločností je horších ako EMCG, spol. s r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti EMCG, spol. s r.o." href="http://emcg.sk-rating.com/">
   <img src="http://emcg.sk-rating.com/emcg.png" width="150" height="25" alt="Rating EMCG, spol. s r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating EMCG, spol. s r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia